Jdi na obsah Jdi na menu
 


O naší organizaci

Hlavní náplní práce naší organizace  je základní sociální poradenství z oblasti sociální péče o seniory a osoby OZP.

Provádíme i sociálně terapeutické činnosti :

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 •  doprovod uživatelů služby v situacích, kdy se cítí nejistí nebo mají komunikační potíže
 •  na zájmové aktivity atd.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • různé techniky a metody sociální práce / trénink paměti, společenské hry, cvičení, ..../

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • poskytnutí základního sociálního poradenství – poskytnutí informací přispívající k řešení aktuální situace, pomoc s vyřízením či vyplněním formulářů, různých žádostí např. sociální dávky
 • předání kontaktů či doprovod uživatele k jednání v jiných (odborných) institucích
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

Cílové skupiny, pro které je služba určena:

 • osoby se zdravotním postižením 
 • senioři
 • osoby starší 15 let

Služba není určena:

 • osobám s těžkým zdravotním postižením
 • osobám s těžkým psychickým postižením 
 • osobám mladších 15-ti let.

Cíle sociálně aktivizačních služeb pro senioři a osoby se zdravotním postižením:

 • předejití sociálního vyloučení a minimalizace negativního dopadu tíživé sociální situace, případně podpora sociální začlenění.

Zásady poskytování služby:

 • rovnocenný přístup – respektujeme hodnotu a důstojnost každého člověka, respektujeme rozhodnutí uživatele současně s jeho postoji a názory, ceníme si vzájemné tolerance a důvěry;
 • individuální přístup – vycházíme z jedinečné situace a potřeb uživatele,
 • podpora k aktivnímu a samostatnému řešení vlastní situace – uživateli jsou nabízena různá řešení jeho tíživé sociální situace, konečná volba jejich řešení je ponechána na uživateli samém;
 • diskrétnost a mlčenlivost – o uživateli nesdělujeme informace další straně bez jeho výslovného souhlasu.

.

V případě potřeby nás prosím navštivte na naší adrese nebo nás kontaktujte telefonicky či emailem - Kde nás najdete.